Vad är det för självrisk på er försäkring?

  • I vårt trygghetspaket med utökat skydd är självrisken 500 kr. Läs gärna mer om Trygghetspaketet här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?