Jag har ingen försäkring och mitt/mina glas har gått sönder men bågen är hel, vad gör jag nu?

  • Är skadan uppkommen på grund av fabrikationsfel så täcks den av vår kvalitetsgaranti som gäller i 2 år från att du får dina glasögon. Om det är en självförvållad skada står du själv för kostnaden för ett nytt par.

    Vi kan tyvärr inte beställa lösa glas då de alltid slipas och monteras direkt i en båge i vårt labb. Se därför om du har en försäkring i ditt hem som täcker skadan.

    Läs mer om vår kvalitetsgaranti här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?