Vad är progressiva glasögon?

  • De flesta som passerat 45 år drabbas av ålderssynthet. Förändring i seendet vid den här åldern är fullt normalt och den medicinska termen är presbyopi. Kortfattat beror detta på att linsen i ögat vid den här åldern blivit sämre på att vara flexibel i att växla mellan skärpa på långt och nära håll.

    Den bästa och mest bekväma lösningen på problemet heter progressiva glasögon. Progressiva glasögon har olika styrkor inslipat i glaset, för seende på nära respektive långt håll.

    Du kan läsa mer om progressiva glasögon här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?