Med anledning av Covid-19

  • Vår vardag påverkas just nu av det nya Corona-viruset och det är viktigt att vi alla tar ansvar och gör vad vi kan för att skapa en trygg tillvaro. Vi vill försäkra dig om att vi tar situationen på allvar och vidtar de försiktighetsåtgärder som krävs för att våra butiker fortsatt ska vara en säker plats – för dig och för våra medarbetare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen i landet noggrant. Alla våra butiker har öppet, och är du frisk och utan symptom är du välkommen till oss.

    Läs om de åtgärder vi tagit med anledning av Covid-19 >

  • Fick du svar på din fråga?