Hur många barnglasögon får man med Landstingsbidraget?

  • Du har möjligheten att hämta ut ett par barnglasögon per år/person, med ett års mellanrum från senaste beställningstillfället. För att få möjligheten att ta del av glasögonbidraget krävs en styrkeförändring. För att få svar på detta behöver du besöka en av våra optiker.

    Om du under årets gång redan använt Landstingsbidraget och behöver köpa nya glasögon betalar du endast 800 kr. Smarteyes står för resten av kostnaden (upp till ett värde av 1500 kronor). Läs mer här >