Kan jag lägga till fler glasögon under prenumerationstiden?

  • Absolut, du kan när som helst under prenumerationstiden addera till fler glasögon. Dessa glasögon kommer att faktureras under 24 månader från och med den månad då de beställts. Trygghetspaketet med utökat skydd är inkluderad även för dessa glasögon under prenumerationstiden om 24 månader.